Preporuka

  • osobama koje imaju problema s cirkulacijom glave te perifernom cirkulacijom ruku i nogu
  • kod problema koncentracije i pamćenja
 
Kod pacijenata koji uzimaju antikoagulantnu ili antiagregacijsku terapiju potreban je dodatni oprez kod uzimanja ovog lijeka. 
 
1 filmom obložena tableta sadrži: 
60 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (37-65 : 1), što odgovara najmanje 14,4 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi i najmanje 3,6 mg terpenskih laktona; 
prvo ekstrakcijsko otapalo etanol 70% V/V