Košarica Narudžba

Tribulus terrestris: klinička istraživanja (neplodnost)

15.01.2012
M. Šimović
Jedno od najvećih kliničkih istraživanja na ljudima koje dokazuje učinkovitost Tribulusa terrestrisa provedeno je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Bugarskoj.

U istraživanje je bilo uključeno 212 muškaraca u dobi između 14 i 60 godina koji su bili impotentni. Ovdje treba naglasiti ispravnu definiciju impotencije. Impotencija je spolna nemoć, a razlikujemo dvije vrste spolne nemoći.

 Impotentia coeundi – ova se impotencija (kopulacijska nemoć) u narodu poistovjećuje s izrazom impotencija, a radi se o nemogućnosti postizanja kvalitetne erekcije. Naziva se i erektilna nemoć ili erektilna disfunkcija.

 Impotentia generandi – ovdje se radi o oplodnoj nemoći uzrokovanoj nesposobnošću stvaranja kvalitetne sperme ili nemogućnošću njenog izbacivanja.

Muškarci uvršteni u ovo kliničko istraživanje imali su prvenstveno oplodnu nemoć zbog nesposobnosti stvaranja kvalitetne sperme, ali je u istraživanje uključena i skupina muškaraca s erektilnom disfunkcijom.

 Profil ispitanika:

  • 39 pacijenata s idiopatskom oligoastenozoospermijom (nepoznat uzrok)
  • 50 pacijenata s resekcijom lijeve testikularne vene zbog varikokele
  • 53 pacijenta s oligoastenozoospermijom zbog upalnih procesa prostate
  • 20 pacijenata s primarnim ili sekundarnim hipogonadizmom
  • 50 pacijenata s kopulacijskom impotencijom (erektilnom disfunkcijom)


 Dizajn studije je bio vrlo jednostavan. Pacijenti su podijeljeni u tri skupine ovisno o težini bolesti (spolne nemoći), a unutar svake skupine polovica pacijenata je primala Tribestan, a druga polovica placebo. Dvije su skupine primale Tribestan 3 puta po 250 mg (1 tabletu) na dan, a jedna je skupina primala 3 puta po 500 mg (dvije tablete) na dan.

 Osnovni parametri koji su se pratili bili su količina ejakulata, brojnost spermija, postotak pokretljivih spermija i njihova brzina te postotak morfološki normalnih spermija. Osim nabrojanih glavnih parametara pratila se i serumska razina spolnih hormona, podnošljivost i učestalost nuspojava.

REZULTATI

Rezultati su pokazali značajne pozitivne promjene u svim parametrima koji su se pratili, a prikazani su po grupama (skupinama) koje su složene prema uzroku i težini impotencije.

Skupina 1

38 pacijenata s idiopatskom oligoastenozoospermijom

Doza Tribestana: 3 x 250 mg / dan, kroz 60 dana

38 muškaraca s idiopatskom oligoastenozoospermijom koji su uzimali 3 x 250mg kroz 60 dana prije tretmana poslije
koncentracija spermatozoida (milijun/ml) 22.97 26.66
pokretljivost (%) 29.00 35.66
brzina pokretljivosti (mm/sec) 1.95 3.76

Povećanje broja pokretljivih spermija i brzine pokretljivosti je bilo statistički značajno

Skupina 2

16 pacijenata s oligoastenozoospermijom uzrokovanom operacijom varikokele

Doza Tribestana: 3 x 250 mg / dan, kroz 60 dana

16 muškaraca s oligoastenotoospermijom poslije operacije varikokele koji su uzimali 3 x 250mg kroz 60 dana prije tretmana poslije
koncentracija spermatozoida (milijun/ml) 21.31 26.75
pokretljivost (%) 11.53 39.06
brzina pokretljivosti (mm/sec) 2.00 4.44

I u ovoj skupini je broj pokretljivih spermija i brzina pokretljivosti statistički značajno povećana

Skupina 3

36 pacijenata s oligoastenozoospermijom poslije operacije varikokele

Doza Tribestana: 3 x 500 mg / dan, kroz 90 dana

36 muškaraca s oligoastenotoospermijom poslije operacije varikokele koji su uzimali 3 x 500mg kroz 90 dana prije tretmana poslije
koncentracija spermatozoida (milijun/ml) 40.60 76.00
pokretljivost (%) 3.05 33.09
brzina pokretljivosti (mm/sec) 2.06 4.44

Ova je skupina pokazala najbolje rezultate i postigla statistički značajno povećanje u sva tri praćena parametra. Uočilo se izrazito veliko povećanje broja pokretljivih spermija, ali je i ukupan broj zamalo udvostručen. Ovo ukazuje na vrlo bitnu činjenicu vezanu uz dozu i trajanje tretmana. Smatra se da je potrebno najmanje tri mjeseca uzimanja za ostvarivanje boljih rezultata. Naime, smatra se da porces spermatogeneze traje najmanje 64 dana (neki autori navode i duže razdoblje od 70 pa čak i 90 dana) pa je upravo zbog toga potreban tromjesečni period uzimanja Tribestana.

Ovo je istraživanje pokazalo statistički značajno povećanje ukupnog boja spermija, povećanje broja (postotka) pokretljvih spermija i povećanje brzine pokretljivosti.

Uz ove velike grupe istraživači su obradili i neke manje podgrupe ispitanika i došli do vrlo zanimljivih rezultata. U skupini od sedam pacijenata koji su imali idiopatsku azoospermiju (potpuni nedostatak spermija u sjemenoj tekućini) kod trojice je došlo do zapanjujućeg poboljšanja spermiograma. Poslije tretmana Tribestanom u trajanju od 90 dana (3 x 500 mg / dan) kod trojice od sedam ispitanika pronađeni su slijedeći nalazi:

Sedam muškaraca s azoospermijom (potpuni nedostatak spermija) uzimali su 3 x 500 mg na dan kroz 90 dana

Sedam muškaraca s azospermijom (potpuni nedostatak spermija) uzimali su 3 x 500mg na dan prije tretmana krpz 90 dana broj spermija prije tretmana  (milijun/ml) broj spermija posloje tretmana  (milijun/ml)
Muškarac 1 0.00 3.50
Muškarac 2 0.00 15.00
Muškarac 3 0.00 28.00

Kod prvog je pacijenta bilo 10 % pokretljivih spermija, a kod druge dvojice između 25 i 30 %. Prosječna brzina pokretljivosti je iznosila 5 mm/sec. Gledajući mikroskopski, prebrojano je 5 spermija u vidnom polju kod prvog pacijenta, a između 30 i 40 spermija kod druge dvojice.

Dakle, kod tri pacijenta s potpunim nedostatkom spermija u sjemenoj tekućini došlo je do zapanjujućeg poboljšanja spermiograma poslije 90 dana uzimanja Tribestana.

Kod većine ispitanika došlo je do povećanja libida i seksualne želje.

Svi su ispitanici uključeni u studiju pokazali vrlo dobru podnošljivost Tribestana, a nije zabilježena niti jedna neželjena nuspojava. Istovremeno nije bilo odstupanja u nalazima krvne slike i urina.

Ovo je istraživanje potvrdilo učinkovitost Tribulus terrestrisa (Tribestan) kod erektilne disfunkcije i impotencije, a pogotovo kod oplodne impotencije uzrokovane manjim brojem i slabijom pokretljivošću spermija.


 

Da bi mogao komentirati moraš se registrirati,
ako već imaš račun prijavi se! Registracija | Prijava

PREPORUČUJEMO